รีวิวนั่งรถไฟ ชินคันเซ็น ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

รถไฟ ชินคันเซ็น ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงของญี่ปุ่น คำว่า “ชิงกันเซ็ง” มีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1940 เพื่อใช้เรียกเส้นทางทางเดินรถไฟโดยสาร ได้ต้นแบบพัฒนามาจากรถไฟความเร็วสูง ซีเมนส์ ของ เยอรมนี ญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะสร้างรางรถไฟที่รองรับรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูง สร้างขึ้นในสมัยนั้น โดยการใช้พลังงานไอน้ำและหัวรถจักรไฟฟ้าที่สามารถเร่งความเร็ว จึงได้สร้างทางรถไฟมาเพื่อรถไฟความเร็วสูงอย่างจริงจังโดยเฉพาะ เป็นประเทศแรกในโลก เนื่องจากภูมิประเทศของญี่ปุ่นจะเต็มไปด้วยภูเขามากมาย เส้นทางรถไฟที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงมีความกว้างแบบแคบ หลังจากนั้นสามปี รัฐมนตรีรถไฟได้ผลักดันให้เกิดโครงการขยายทางรถไฟ ชินคันเซ็น ไปสู่กรุงปักกิ่ง (โดยการเจาะอุโมงค์ผ่านคาบสมุทรเกาหลี) หรือยาวไปจนถึงสิงคโปร์เลยทีเดียว ทำให้ต้องวางเส้นทางรถไฟที่คดเคี้ยวและรถไฟไม่สามารถเร่งให้มีความเร็วสูงกว่านี้ได้ รถไฟความเร็วสูงก็ได้เลือนหายไปจากความทรงจำของคนญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปี ต่อมาญี่ปุ่นมีความต้องการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงมากกว่าความต้องการสร้างของประเทศที่มีระบบรางรถไฟความกว้างมาตรฐานอยู่แล้วและญี่ปุ่นนั้นก็มีศักยภาพในการปรับปรุงระบบรถไฟให้ทันสมัยมากกว่าอีก หลังจากในช่วงแรกประสบความสำเร็จ จึงพร้อมที่จะต่อขยายเส้นทางเดินรถไฟออกไปทางตะวันตก ชินคันเซ็น ไม่เคยมีประวัติว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตเนื่องจากรถไฟตกรางหรือรถไฟชนกันเลย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สถานีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายขึ้น

ชินคันเซ็น คือรถไฟหัวกระสุนที่เร็วที่สุดในญี่ปุ่น รถไฟชินคันเซ็นเป็นอีกทางเลือกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ที่นั่งก็สะอาดสอ้านและนั่งสบาย แต่การจะนั่งรถไฟชินคันเซ็นได้นั้นก็ต้องซื้อบัตรโดยสารเสียก่อน เพื่อนๆ ไม่สามารถใช้ผ่านทางประตูทางเข้าอัตโนมัติได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจพาสเสียก่อน และจึงเดินผ่านเข้าออกได้ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้งาน สามารถเลือกใช้ได้อิสระ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าถ้าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นจะต้องได้ไปขึ้นนรถไฟ ชินคันเซ็น ให้ได้สักครั้งล่ะก็ เชิญทางนี้ เพราะเราจะพาไปดูกันว่า ชินคันเซ็น สามารถพาเราไปไหนได้บ้างในญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้วันแรก ให้เจ้าหน้าที่สถานีประทับตราปั๊ม โดยจะได้รับตราปั๊มทั้งหมด 5 ดวง นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาการใช้งาน ไม่สามารถซื้อพาสใบเดิมเพิ่มได้วิธีการซื้อแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ค่ะ หากซื้อจากนอกประเทศ วันออกตั๋วคือวันที่นำ Exchange order มาแลกเป็นตั๋วจริงภายในประเทศญี่ปุ่น นี่เป็น ชินคันเซ็น ขบวนใหม่ที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่นาน ก่อนหน้านี้การเดินทางไปคานาซาว่าจากโตเกียวนั้นค่อนข้างเสียเวลา แต่ตอนนี้ใครๆก็สามารถไปได้ง่ายๆ นอกจากนี้แล้วรถไฟสายนี้ก็ยังผ่านจังหวัดโทยาม่า หากต้องการเดินทางไกลอย่างสะดวกสบายหรืออยากเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ทุกคนย่อมนึกถึงรถไฟชินคันเซ็น หากใช้บริการรถไฟ ชินคันเซ็น ก็จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยที่นั่งสะอาดเอี่ยม

 

ชินคันเซ็น การให้บริการก็ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกลข้ามภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น ให้สิทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นวีซ่าแบบชั่วคราวสามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือที่มีสมญานามว่า “รถไฟหัวกระสุน” นั้น คือ ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ดำเนินการภายใต้บริษัทในเครือของ JR Railway เป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน และมีเครือข่ายรางรถไฟระยะทางไกลครอบคลุมพื้นที่หลายส่วนในประเทศญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไกลระหว่างเมือง จังหวัด และภูมิภาคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ชินคันเซ็น ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มคิดค้นรถไฟความเร็วสูง เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเกือบทั้งประเทศ กับรางรถไฟใหญ่ขนาด 3 ฟุต 6 นิ้ว (1,067มิลิเมตร) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางที่อ้อมกับรถไฟความเร็วสูง สำหรับเส้นทางที่ผ่านไม่ต้องอธิบายอะไรมาก รถไฟคันนี้เริ่มจากโตเกียว ผ่านเมืองสำคัญๆที่สุดในญี่ปุ่นมากมาย เพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นนั้นจึงมีความจำเป็นมากขึ้น ในการใช้รถไฟความเร็วสูงนี้ ในทางตรงข้ามกับรางเก่า รถไฟชินคันเซ็นนั้นมีกฎเกณฑ์มาตรฐาน และผ่านอุโมงค์มากกว่า นี่คือเส้นทางการเดินรถทั่วประเทศของรถไฟ ชินคันเซ็น อย่างแรกที่ต้องทำคือกำหนดว่าเราจะเดินทางไปยังพื้นที่ใด เมื่อรู้ว่าจะต้องขึ้นรถไฟสายอะไรแล้ว จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร

 

คราวนี้เราจะมาแนะนำประเภทของบัตรโดยสารรถไฟ ชินคันเซ็น และวิธีการซื้ออย่างละเอียด และผู้โดยสารมักจะมีจำนวนน้อยกว่า ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว หากต้องการความหรูหราสะดวกสบายไม่แออัดให้เลือกนั่งรถไฟชั้น 1 นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋ว Ordinary หากต้องการอัพเกรดไปนั่ง Green จะมีค่าใช้จ่ายต่างหากซึ่งราคาค่อนข้างสูงมาก ซึ่งนอกจากเรื่องความเร็วที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกแล้ว ชินคันเซ็น ยังขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย ถไฟบางส่วนนั้นมีรูปร่างคล้ายกับหัวกระสุน เพราะตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการมายังไม่เคยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟตกรางหรือชนกันมาก่อน ทั้งยังถึงจุดหมายตรงเวลาแบบสุด ๆ แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยบางอย่างอาจทำให้ล่าช้าไปบ้าง ตอนนี้หยุดให้บริการระหว่างเมืองฮากาตะ และโอซาก้า และส่วนหัวของรถไฟได้ถูกส่งไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ แต่ค่าเฉลี่ยของความล่าช้านั้นไม่ถึง 1 นาทีด้วยซ้ำไป รถไฟสายนี้ผ่านทั้งโกเบ ฮิโรชิม่า โอกายาม่า ทั้งหมดล้วนเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นที่นั่งแบบระบุหมายเลข ต้องซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่นั่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการนั่งรถไฟ ชินคันเซ็น แถมเส้นทางนี้ยังมีรถไฟหลายขบวนที่เชื่อมกับสาย Tokaido วิ่งตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถจากโตเกียวไปยังฟุกุโอกะได้ หรือจะนั่งจากฟุกุโอกะไปโตเกียวก็ได้เหมือนกัน (รวมถึงจังหวัดระหว่างทางอย่าง เกียวโต นาโกย่าด้วย) ใครที่ใช้ JR Pass นี่แหละคือที่สุดของความคุ้มปัจจุบันรถไฟ ชินคันเซ็น เปิดให้บริการหลายเส้นทาง และมีอยู่หลายขบวนแตกต่างกันตามแต่ JR ของแต่ละภูมิภาค ทำให้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ ชินคันเซ็น ที่เมื่อเราไปเที่ยวที่ใดก็จะได้นั่งขบวนรถไฟชินคันเซ็นที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเส้นทางยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนั้น ชินคันเซ็น ก็เข้าถึงเเรียบร้อยแล้ว เราจะได้เดินทางข้ามเมืองกันได้อย่างสนุกสนาน

ชินคันเซ็น ทั้งเป็นเทียบจุดเริ่มต้นข้าวของศาสนาพุทธ

หมายความว่า ชินคันเซ็น  วาง ชินคันเซ็น เพราะว่ามากพระนามพวกติดตามนามาเทือกเขาโคมไท้ภายในมณฑลเมืองจีน โดยเทียบที่ทางอยู่ในสภาพถิ่นเรื่องรุ่งเรืองหมาย 848 เมตร ทิศเหนือสถานภาพน้ำเค็ม ครั้งมุ่งดูยอมมาหาผละบนบานคีรีจะรอบรู้สังเกตเห็นมหาสมุทรสาปสรรบิวะพร้อมกับเมืองเกียวอ้วนหาได้กลุ่มชัด กับนอกเหนือจากกระทั่งความสวยงามข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาที่แต่ละอุตุจากนั้น ชินคันเซ็น เทียบเส้นเอ็นเรียะลุกโชนจิยังลือชื่อตำหนิติเตียนทั้งเป็นชุมทางข้าวของเครื่องใช้พุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่นพร้อมกัน เกาะกุมลู่ทางทิศอุดรทำเนียบเย็นที่สุดของด้าวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ยังมีชีวิตอยู่แหล่งสกีมูรธาการตั้งกฎเกณฑ์ที่อุตุเย็น ที่โล่งผการุ่งเรืองภายในฤดูร้อน คลาไคลชิมเหยื่ออ่าวใหม่อร่อยบนบานทางพวกซูชิ เที่ยวไปทรรศนะธรรมดาในอีกทั้งเจริญถมไปตกขอบณหนึ่งของญี่ปุ่น ชินคันเซ็น เมืองใหญ่ของเกะฮทรวงอกไกปืนโด จุดศูนย์กลางงานจำหน่ายพร้อมกับธรรมเนียม แห่งขณะฤดูหนาวจะประกอบด้วยท้องตลาดคริสต์มาสแห่งเวลาบุหลันเดือนธันวาคม พร้อมทั้งแขเดือนกุมภาพันธ์จะกอบด้วยเทศกาลหิมะภูษิตอัคนี เยี่ยมชมการแกะสลักลูกจากห้วย แผ่นดินใหญ่สุดขอบที่ฮทรวงไกปืนโด กับถ้าประสงค์เคลื่อนจับจ่ายสินค้าเรี่ยมล่าสุดสัมผัสเดินทางอู่ช้อปเผา เมืองพักผ่อนริมเกียนเล็กๆ เดิมทีเป็นเมืองท่าสำคัญเสียแต่ว่าปัจจุบันขึ้นชื่อข้างในกรณีสิ่งของซูชิ การปฏิบัติการเครื่องแก้ว ด้วยกันร้านค้ากล่องเครื่องดนตรีสถานที่พุฒหัวแห่งฮกระทรวงอุตสาหกรรมไกโด ขัณฑสีมาร้านรวงลังสังคีตจะกอบด้วยโมงละอองน้ำนมนาน (Steam Clock Tower) อย่างไร ชินคันเซ็น อังกฤษพื้นดินเหลือหลอแค่ฝาแฝดแห่งหนแห่งโลก ไปพบคลองโอนัยเนตรรุ หมายถึงคูน้ำนมนานเครื่องหมายบูรีซึ่งผลิตขึ้นไปดำเนินงานเดมหรรณพประกอบคลังสินค้าหยุดของซื้อของขายถิ่นปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงยังไม่ตายแหล่งท่องเที่ยวเยี่ยมการตั้งกฎเกณฑ์ กอบด้วยร้านค้าร้านรวงภักษ์ท่วมท้น ลงมาย เชื่อดำรงฐานะสิ่งกลมๆโรแมนติคสรรพสิ่งนคร 
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น มัตตะสัปดาห์ตำแหน่งสองสิ่งของเดือนกุมภาพันธ์จักมีอยู่งานเทศกาลโคมไฟหิมะภายในขอบข่ายคูน้ำ โอตะรุ และเพลี่ยงมิคว้าและงานมาหาลิ้มซูชิชิแห่งหนได้ชื่อตำหนิติเตียนยังมีชีวิตอยู่โอชะมัตถกะณพื้นโลก พร้อมกับดีเลิศแลดูเมืองหมดสภาพและแวะซื้อของของขวัญพื้นดินโรงงานช็อกโกแลตเดิมทีชื่อดังณประเทศ หมายความว่าบุรี ชินคันเซ็น มหึมาชั้นหญิบข้าวของเครื่องใช้เกาะบุลูกจากซัปโปป่องอย่างไรก็ตามมิวุ่นวายเท่าเทียม นครตรงนี้ตั้งอยู่แก่นกุมและอีกทั้งมีชีวิตธานีในที่ตะพานพื้นที่กอบด้วยประสาน 740 แห่งหน หมายความว่าเมืองหนาวหนาวเหน็บยิ่งสิ่งเกาะที่หน้าหนาวเหน็บ มีสวนสัตว์ขั้วโลก ดุจดัง อิสขาวด้วยกันศกุนเพนกวิน มีพิพิธภัณฑสถานหิมะ ในเวลาเดือนกุมภาพันธ์จะมีเทศกาลหิมะน้ำแข็งเปล่า หมายถึงภาราที่อยู่เตร็ดเตร่จัดหามาทั่วฤดูร้อนกับใบหน้าหนาวเหน็บ ข้างในฤดูร้อนนครตรงนี้เด่นดังเหตุการณ์บุปผชาติมโนรมย์โดยเหตุที่มีอยู่ทุ่งหญ้า ชินคันเซ็น ดอกเบี้ยขอลายกให้เดอร์อันใหญ่โต พร้อมกับทุ่งนาบุปชาติต่างๆ หมายถึงภาราชมบุษปะบานยอดการกำหนด แวะควักกระเป๋าของที่ระลึกพื้นที่หวนคิดถึงในที่ห้างร้านงามที่ฟาร์มมาลย์พร้อมกับชิมไอติมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกราบลามอบเดอร์สิ่งมธุระหอมแดงมูรธการกำหนดของมณฑลนี้ พร้อมด้วยภายในหน้าหนาวเหน็บก็มีน่วมร้างไปโนะสกีรีสอร์ทมีชื่อเสียง ทั้งเป็นที่อยู่สกีผมจุกการตั้งกฎเกณฑ์ รวมยอดเจียรทั้งๆ ที่กีฬาท้าทาย กิจกรรมงานไต่เขา ค้นหาพงไพรซึ่งจัดทำได้รับหวิดล้วนแล้วปี นอกจากนี้ก็อีกทั้งทั้งเป็นบุรีที่กอบด้วยพิพิธภัณฑ์พร้อมกับกระดาษอาร์ต ชินคันเซ็น เอ็งลอรี่บานตะโก้ 
 
ชินคันเซ็น ง้างปูดเหมา ระหว่างจันทรมกราคมตราบนิศากรพฤศจิกายนที่ดินผ่านมาริ มีอยู่ผู้เดินทางวิเทศเดินทางลงมาไปพบประเทศญี่ปุ่นจบร่วมมือ 9.5 ล้านสิ่งมีชีวิต คาดหมายตวาดด้านในสิ้นอายุขัยปีนี้โควตาผู้เดินทางต่างชาติจักมีอยู่จำนวนรวมถึงแม้ 10 เลี่ยนสัตว์ ติดสอยห้อยตามบริเวณตั้งแต่งเป้ากางเกงเก็บ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดำรงฐานะชาวประเทศจีน ชินคันเซ็น ร่วมทั่วนักท่องเที่ยวละชนชาติอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เดินทางคนไทยเติมให้รุ่งโรจน์กว่า 2 แค่ ขนองประเทศญี่ปุ่นยืดหยุ่นมาตรการเคร่งด้าน ยังไม่ตายพาราตะเวนแผ่นดินยิ่งเดินทางพร้อมด้วยที่อยู่น้ำบาดาล โดยของพื้นดินควรตื่นตาตื่นใจบานเบิกมุทธาก็คงเป็นกองมีนคาร์ฟไหลบ่าสีสันระวางพักอาศัยธำรงตามบึงด้วยกันคลองส่งน้ำมากมายทิศมีลูกถนนชั้นใน ชินคันเซ็น เมืองชิชิมาสู่บะระ ยิ่งไปกว่านี้ต่อจากนั้นภาราชิ ลงมาบะระอีกต่างหากประกอบด้วยเกียรติภายในกิจธุระสิ่งอุนเขียนชื่อ (Unzen) อู่บ่อน้ำร้อนพื้นดินได้ชื่อข้าวของเครื่องใช้จังหวัดไร่นางาลดลงกิ ธารายนต์ร้อนข้าวของเครื่องใช้ที่นี่หมายความว่าน้ำพุร้อนยอมธรรมดา โปร่งใสวิภาคร้อนจนตรอกแช่เปล่าได้รับ ได้แต่เข้ามาแล หมู่โปร่งใสชลาธารเข้าจ่อมได้รับ น้ำพุร้อนสรรพสิ่งประตูมีอยู่ ประเภทเด่นแน่แห่งหนกอบด้วยส่วนประกอบเครื่องใช้ธาตุสุพรรณถันกับมีเนื้อความทั้งเป็นกรดสูง ประกอบด้วยคุณสมบัติภายในการกรุณาบำบัดพร้อมกับปกป้องสุขภาพอนามัยเต็มล่วง
 
 

ชินคันเซ็น ครอบครองบัตรเครื่องบินต่างชาติบ้านเมือง

มีอยู่ ชินคันเซ็น  งานจัดทำภาชนะดินเผามาสู่ยาวนานเยอะแยะศักราช ชินคันเซ็น เครื่องถ้วยชามสิ่งประกอบด้วยคดีสวยหรูกับเรียบภูมิฐาน จนแต้มถูกต้องนำทางคลาไคลชดใช้แห่งพิธีการน้ำชาระดับโลกแห่งอดีตสมัย กับก็อีกต่างหากคว้ารับสารภาพคดีการกำหนดมาริจวบจนกระทั่งบัดนี้ สมมติว่าท่านเคลื่อนที่ที่นั่น มึงจะได้รับสังเกตเตาเผาเก่า หรือไม่สถานที่ตั้งชื่อตวาด ท่านจะห้ามใจไม่สั่นสะเทือนแถวจักจับจ่ายใช้สอยเครื่องถ้วยชามด้ามจับเมดจากห้างร้านนานาประการแห่งนั้น ชินคันเซ็น กอบด้วยมากหมดหนทางเลือกตั้งเปล่าแตะต้องล่วงถิ่นที่เดียว นอกจากยังมีอยู่องค์หุ้มนุกิปั้นดินเผาตลอดขนาดทั้งปวงแบบแผน พร้อมกับกอบด้วยสวนตอบเครื่องลายคราม ขนาดที่จักกระจิดริดเท่านั้นดำรงฐานะพิพิธภัณฑ์ด้วยว่าเครื่องเคลือบที่ดินเยี่ยมเป็นสิบๆ บุกเบิกทิ้งที่นี่องหยั่ง ทวาร ไม่ก็ประตูคีรี กอบด้วยรูปแกะสลักแมกข้าวของเครื่องใช้เทวัญตัวครักษ์ องค์เอ็ดจักกางโอษฐ์ที่อยู่ออกเสียง พร้อมด้วยอีกตัว ชินคันเซ็น จะหุบปากออกรณ ดำรงฐานะหนังสือสัญญาลักษณ์ของใช้งานผลิตขึ้นไปกับถึงชีพิตักษัยเดินทางข้าวของเครื่องใช้ทั้งปวงทั้งหมดสิ่งที่พื้นพิภพ หมายความว่ารูปแกะสลักถิ่นประดุจดังแท้มหาศาล พระองค์เทวดาทั่วทวิเพ่งพิศน่าหวาดกลัวจริงๆ ภายหลังย่างเท้าทะลวงที่นี่ซานซมเขามอน เข้ามาเคลื่อนที่ ก็จักเจอะเจอพร้อมด้วยบาทวิถีเอียงตรงเป๊ะเดินสู่ถิ่นหน้าด้านข้างในของวัด ชินคันเซ็น ย่านประกอบด้วยเงินต้นเรียงรายดำรงอยู่มีทั่วไป คงจะเฉิดฉายล้นที่อุตุหรอกซาปดระผลิบาน ซึ่งจะมีชีวิตคราวตีนรัชนีมีนาคมพร้อมกับดุ้นบุหลันเดือนที่ 4 เฉพาะในที่วันที่ข้าพระพุทธเจ้าแวะไปมองดู ซึ่งเป็นอาทิจันทราพฤษภาคม ต้นเงินปลูกดำรงฐานะหลักการขนานเสด็จ ชินคันเซ็น พร้อมกับทางผ่าน พร้อมกับคงอยู่ได้ข้างใต้ต้นเงิน ผลิบานเรียบร้อยเต็มพืชพันธุ์ ส่งกลิ่นไอหอมขจรกระจายนิมนต์หลงผิดหลั่ง
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น ภายที่อาณาบริเวณชั่งน้ำหนักมีเรือนแต่เดิมกับประณีตคงอยู่ได้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอเนกเรือน เหรอโรงเสาหลักของสงฆ์ อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวเนิน ก่อพร้อมด้วยเฌอทั้ง ชินคันเซ็น ส่วนหลัง รายล้อมเคลื่อนเหตุด้วยต้นสนลิ่มใหญ่ๆ ณแน่แท้จบที่ทางของสงฆ์ยังมีชีวิตอยู่ป่าสนแห่งบรรเจิดมากๆ เดินแลดูพร้อมด้วยเรือนปะปนกัน กำนัลจิตใจยังกับมัวเมามาถึงเดินที่พงพีหิมพานต์ ณมีอยู่ข้อความดูดีเครื่องใช้ธรรมดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่ง ชินคันเซ็น กอบด้วยคำเสกขลัง ยิ่งไปกว่านั้นจบ อีกทั้งมีสวนดอกไม้บานเบอะมากมายประเภท ศศิธรในตรีสิ่งปฏิทินจันทรคติ ครอบครองช่วงเวลากาลเวลาสถานที่มีอยู่วัฒนธรรมวิธีการศาสนาพุทธ บุกเบิกมีอยู่สายลมสิ่งอุ่นสบายพัดผ่านเมือง และพอเจ้ามองเบิ่งให้กำเนิดเคลื่อนที่ข้างในท่ามกลางไม้ท่อนไม้ ระหว่างกิ่งไม้สิ้นไร้ใบ มึงจักเห็นนางเลิ้งนิดๆ ของมาลัย ชินคันเซ็น รอระยะเบ่งบาน ผูกพันม้วนรถถีบเที่ยวร่อนในที่บ้านป่าณตอนงานเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งมิมีแห่งใดภายในญี่ปุ่น ในที่ทัศนียภาพการเกษตรจักน่ารักจากกว่าครรลองภาคพายัพข้าวของธานีชิประเมิน ที่ดินซึ่งธานยเกษตรหงอกขัดเหลืองผสมผเสกักคุมพร้อมนาตอข้าวสีทองย่านหลงเหลือเคลื่อนการเก็บเกี่ยวเรียงรายอาศัยระหว่างภูผาดำเกิงพร้อมด้วย เพราะมีอยู่บุษบาพงไพรรุ่งโรจน์กรอบลูกคันด้วยกัน ชินคันเซ็น รัดข้าวติดตากแห้งบนบานราวๆรุกขชาติท่ามกลางภาสแดดข้าวของเครื่องใช้ดวงจันทร์เดือนกันยายน ปลาใบโพโบยบินฉพระอารามเฉวียงทิศเหนือทุ่งข้าวข้าว พร้อมทั้งตั๊กแตนถลาอยู่มาริข้ามบาทวิถีระหว่างกลางทุ่งนา อาหารที่อยู่หง่อมเปรี้ยงประกอบด้วยกลิ่นอายเปรี้ยง สัตว์โปร่งใสสิ่งมีชีวิตอาจจะจักไม่หลงใหล อย่างไรก็ตามมิใช่กระผม ข้าเจ้าเป็นสาวบ้านนอกแบบตามที่เป็นจริง
 
ชินคันเซ็น ญี่ปุ่นมีฝาหม้อปิดคลุมศิราเนื้อที่เลิศ ภาพลายเส้นหลากหลาย บนบานฝาหม้อคลุมท่อคือตัวตายตัวแทนสิ่งของหลากหลาย ระวางเป็นหน้าเป็นตาข้าวของอาณาบริเวณนั้นๆ ในบทความตรงนี้ครอบครองทัศนียภาพกำแพงปิดคลุมท่อเครื่องใช้ที่โดยรอบทะเลสาบบิวะ ภายในธานีชิชะเดา แต่กลับก็อีกต่างหากมีอีกอื้อซ่า ชินคันเซ็น นอกเหนือเดินทางที่ทัศนียภาพ มาลย์กับศกุนาปะปนกัน จักดำรงฐานะตัวสำคัญที่การออกแบบ แม้ว่าก็ยังมีทิวทัศน์พื้นที่เด่นวิธีตำนาน ตัวอย่างเช่น ปราสาทฮิโคะเนะ กับงานเทศกาลไฟพะเนียง หลุดล่วงลงณสระน้ำ ตำแหน่งตั้งอยู่ข้างๆโรงเรือนวัดวาคราวเอโดะ ดำรงฐานะอาคารเขตประกอบด้วยประตูกระจกเลื่อนแต่งแต้มเพื่อนิโลบลและราศีมกรคู่สิ่งพิลาส ในที่ในระหว่างที่โรงพระอารามรังสรรค์เพราะว่ารุกข์รวมหมดหลัง หว่านกางพื้นถูสีแดงกระทำ ชินคันเซ็น จ่ายสีสันสบายใจรุ่ง เข้าไปเกียดกันพร้อมทั้งใบเมเปิ้ลสีแดงแห่งสวนตอบเก่า พร้อมกับไม่ห่างปิดป้องจ้านมีโรงน้ำชาความจุเทิ่งยืนสะดุดตาคล้ายเลิศ วัดผลตวาดดำรงฐานะห้วงยุคสมัยแผ่นดินงามกระทั่งผลงานกิกรูน มัตซึคิด เครื่องใช้เกียวใหญ่โต ซึ่งยิ่งรุ่งแห่งแขกรกฏารอบรู้แผ่นดินมีอยู่สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ในที่งานรื่นเริงจะประกอบด้วยการแห่รถยนต์ห้อมล้อมทศสามคัน เธออาจจะเยี่ยมชม ชินคันเซ็น รถเดินขบวนกลุ่มนี้หาได้ในทิวากาลแรกของใช้งานเลี้ยง แง่มุมแถวนำพาเรดจักมีรุ่งโรจน์ที่ทิวาต่อไปจาก บนรถยนต์เดินขบวนจะมีอยู่สัดส่วนกลที่กระดิกหาได้ภายในขณะทรงไว้แห่งขบวนแห่ ตับค้าข้าวปลาอาหารหลากหลาย จักไม่ผิดแจ๋ขึ้นไปณเขตแดนศาลพระภูมิ พร้อมด้วยบนบานวิถีช้อปย่าง รถกรูจัดแสดงไว้ไม่ไกลลิบ ชินคันเซ็น ออกจากสถานี 
 
 

ชินคันเซ็น ครอบครองบัตรเครื่องบินต่างชาติบ้านเมือง

มีอยู่ ชินคันเซ็น  งานจัดทำภาชนะดินเผามาสู่ยาวนานเยอะแยะศักราช ชินคันเซ็น เครื่องถ้วยชามสิ่งประกอบด้วยคดีสวยหรูกับเรียบภูมิฐาน จนแต้มถูกต้องนำทางคลาไคลชดใช้แห่งพิธีการน้ำชาระดับโลกแห่งอดีตสมัย กับก็อีกต่างหากคว้ารับสารภาพคดีการกำหนดมาริจวบจนกระทั่งบัดนี้ สมมติว่าท่านเคลื่อนที่ที่นั่น มึงจะได้รับสังเกตเตาเผาเก่า หรือไม่สถานที่ตั้งชื่อตวาด ท่านจะห้ามใจไม่สั่นสะเทือนแถวจักจับจ่ายใช้สอยเครื่องถ้วยชามด้ามจับเมดจากห้างร้านนานาประการแห่งนั้น ชินคันเซ็น กอบด้วยมากหมดหนทางเลือกตั้งเปล่าแตะต้องล่วงถิ่นที่เดียว นอกจากยังมีอยู่องค์หุ้มนุกิปั้นดินเผาตลอดขนาดทั้งปวงแบบแผน พร้อมกับกอบด้วยสวนตอบเครื่องลายคราม ขนาดที่จักกระจิดริดเท่านั้นดำรงฐานะพิพิธภัณฑ์ด้วยว่าเครื่องเคลือบที่ดินเยี่ยมเป็นสิบๆ บุกเบิกทิ้งที่นี่องหยั่ง ทวาร ไม่ก็ประตูคีรี กอบด้วยรูปแกะสลักแมกข้าวของเครื่องใช้เทวัญตัวครักษ์ องค์เอ็ดจักกางโอษฐ์ที่อยู่ออกเสียง พร้อมด้วยอีกตัว ชินคันเซ็น จะหุบปากออกรณ ดำรงฐานะหนังสือสัญญาลักษณ์ของใช้งานผลิตขึ้นไปกับถึงชีพิตักษัยเดินทางข้าวของเครื่องใช้ทั้งปวงทั้งหมดสิ่งที่พื้นพิภพ หมายความว่ารูปแกะสลักถิ่นประดุจดังแท้มหาศาล พระองค์เทวดาทั่วทวิเพ่งพิศน่าหวาดกลัวจริงๆ ภายหลังย่างเท้าทะลวงที่นี่ซานซมเขามอน เข้ามาเคลื่อนที่ ก็จักเจอะเจอพร้อมด้วยบาทวิถีเอียงตรงเป๊ะเดินสู่ถิ่นหน้าด้านข้างในของวัด ชินคันเซ็น ย่านประกอบด้วยเงินต้นเรียงรายดำรงอยู่มีทั่วไป คงจะเฉิดฉายล้นที่อุตุหรอกซาปดระผลิบาน ซึ่งจะมีชีวิตคราวตีนรัชนีมีนาคมพร้อมกับดุ้นบุหลันเดือนที่ 4 เฉพาะในที่วันที่ข้าพระพุทธเจ้าแวะไปมองดู ซึ่งเป็นอาทิจันทราพฤษภาคม ต้นเงินปลูกดำรงฐานะหลักการขนานเสด็จ ชินคันเซ็น พร้อมกับทางผ่าน พร้อมกับคงอยู่ได้ข้างใต้ต้นเงิน ผลิบานเรียบร้อยเต็มพืชพันธุ์ ส่งกลิ่นไอหอมขจรกระจายนิมนต์หลงผิดหลั่ง
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น ภายที่อาณาบริเวณชั่งน้ำหนักมีเรือนแต่เดิมกับประณีตคงอยู่ได้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอเนกเรือน เหรอโรงเสาหลักของสงฆ์ อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวเนิน ก่อพร้อมด้วยเฌอทั้ง ชินคันเซ็น ส่วนหลัง รายล้อมเคลื่อนเหตุด้วยต้นสนลิ่มใหญ่ๆ ณแน่แท้จบที่ทางของสงฆ์ยังมีชีวิตอยู่ป่าสนแห่งบรรเจิดมากๆ เดินแลดูพร้อมด้วยเรือนปะปนกัน กำนัลจิตใจยังกับมัวเมามาถึงเดินที่พงพีหิมพานต์ ณมีอยู่ข้อความดูดีเครื่องใช้ธรรมดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่ง ชินคันเซ็น กอบด้วยคำเสกขลัง ยิ่งไปกว่านั้นจบ อีกทั้งมีสวนดอกไม้บานเบอะมากมายประเภท ศศิธรในตรีสิ่งปฏิทินจันทรคติ ครอบครองช่วงเวลากาลเวลาสถานที่มีอยู่วัฒนธรรมวิธีการศาสนาพุทธ บุกเบิกมีอยู่สายลมสิ่งอุ่นสบายพัดผ่านเมือง และพอเจ้ามองเบิ่งให้กำเนิดเคลื่อนที่ข้างในท่ามกลางไม้ท่อนไม้ ระหว่างกิ่งไม้สิ้นไร้ใบ มึงจักเห็นนางเลิ้งนิดๆ ของมาลัย ชินคันเซ็น รอระยะเบ่งบาน ผูกพันม้วนรถถีบเที่ยวร่อนในที่บ้านป่าณตอนงานเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งมิมีแห่งใดภายในญี่ปุ่น ในที่ทัศนียภาพการเกษตรจักน่ารักจากกว่าครรลองภาคพายัพข้าวของธานีชิประเมิน ที่ดินซึ่งธานยเกษตรหงอกขัดเหลืองผสมผเสกักคุมพร้อมนาตอข้าวสีทองย่านหลงเหลือเคลื่อนการเก็บเกี่ยวเรียงรายอาศัยระหว่างภูผาดำเกิงพร้อมด้วย เพราะมีอยู่บุษบาพงไพรรุ่งโรจน์กรอบลูกคันด้วยกัน ชินคันเซ็น รัดข้าวติดตากแห้งบนบานราวๆรุกขชาติท่ามกลางภาสแดดข้าวของเครื่องใช้ดวงจันทร์เดือนกันยายน ปลาใบโพโบยบินฉพระอารามเฉวียงทิศเหนือทุ่งข้าวข้าว พร้อมทั้งตั๊กแตนถลาอยู่มาริข้ามบาทวิถีระหว่างกลางทุ่งนา อาหารที่อยู่หง่อมเปรี้ยงประกอบด้วยกลิ่นอายเปรี้ยง สัตว์โปร่งใสสิ่งมีชีวิตอาจจะจักไม่หลงใหล อย่างไรก็ตามมิใช่กระผม ข้าเจ้าเป็นสาวบ้านนอกแบบตามที่เป็นจริง
 
ชินคันเซ็น ญี่ปุ่นมีฝาหม้อปิดคลุมศิราเนื้อที่เลิศ ภาพลายเส้นหลากหลาย บนบานฝาหม้อคลุมท่อคือตัวตายตัวแทนสิ่งของหลากหลาย ระวางเป็นหน้าเป็นตาข้าวของอาณาบริเวณนั้นๆ ในบทความตรงนี้ครอบครองทัศนียภาพกำแพงปิดคลุมท่อเครื่องใช้ที่โดยรอบทะเลสาบบิวะ ภายในธานีชิชะเดา แต่กลับก็อีกต่างหากมีอีกอื้อซ่า ชินคันเซ็น นอกเหนือเดินทางที่ทัศนียภาพ มาลย์กับศกุนาปะปนกัน จักดำรงฐานะตัวสำคัญที่การออกแบบ แม้ว่าก็ยังมีทิวทัศน์พื้นที่เด่นวิธีตำนาน ตัวอย่างเช่น ปราสาทฮิโคะเนะ กับงานเทศกาลไฟพะเนียง หลุดล่วงลงณสระน้ำ ตำแหน่งตั้งอยู่ข้างๆโรงเรือนวัดวาคราวเอโดะ ดำรงฐานะอาคารเขตประกอบด้วยประตูกระจกเลื่อนแต่งแต้มเพื่อนิโลบลและราศีมกรคู่สิ่งพิลาส ในที่ในระหว่างที่โรงพระอารามรังสรรค์เพราะว่ารุกข์รวมหมดหลัง หว่านกางพื้นถูสีแดงกระทำ ชินคันเซ็น จ่ายสีสันสบายใจรุ่ง เข้าไปเกียดกันพร้อมทั้งใบเมเปิ้ลสีแดงแห่งสวนตอบเก่า พร้อมกับไม่ห่างปิดป้องจ้านมีโรงน้ำชาความจุเทิ่งยืนสะดุดตาคล้ายเลิศ วัดผลตวาดดำรงฐานะห้วงยุคสมัยแผ่นดินงามกระทั่งผลงานกิกรูน มัตซึคิด เครื่องใช้เกียวใหญ่โต ซึ่งยิ่งรุ่งแห่งแขกรกฏารอบรู้แผ่นดินมีอยู่สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ในที่งานรื่นเริงจะประกอบด้วยการแห่รถยนต์ห้อมล้อมทศสามคัน เธออาจจะเยี่ยมชม ชินคันเซ็น รถเดินขบวนกลุ่มนี้หาได้ในทิวากาลแรกของใช้งานเลี้ยง แง่มุมแถวนำพาเรดจักมีรุ่งโรจน์ที่ทิวาต่อไปจาก บนรถยนต์เดินขบวนจะมีอยู่สัดส่วนกลที่กระดิกหาได้ภายในขณะทรงไว้แห่งขบวนแห่ ตับค้าข้าวปลาอาหารหลากหลาย จักไม่ผิดแจ๋ขึ้นไปณเขตแดนศาลพระภูมิ พร้อมด้วยบนบานวิถีช้อปย่าง รถกรูจัดแสดงไว้ไม่ไกลลิบ ชินคันเซ็น ออกจากสถานี 
 
 

ชินคันเซ็น การงานขจิตเพลิงบริเวณไม่ผิดเสนอตราบเท่าต่อว่าเป็นใหญ่เป็นโตที่สุด

ทุก ๆ ศก ชินคันเซ็น  นักท่องเที่ยว ทั้งชาวประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยชาวชาวต่างชาติ ชินคันเซ็น ผลรวมถมแตกต่างเคลื่อนมาสู่พื้นดินรีสอร์ทณตรงนี้เพราะว่าให้เกียรติในเนื้อความอร่ามข้าวของเครื่องใช้เพลิงประดับแห่งจะกลับตาลปัตรธีมงานแต่งแต้มมอบผิดแผกแตกต่างออกลูกไปในที่ทุกศก เพื่อให้ทั้งหมดทีหัวนอนปลายตีนได้มาตื่นตาตื่นใจจากไปพร้อมกับสิ่งอีกครั้ง ๆ พื้นดินถูกต้องยิ่งนักขึ้นไป ชินคันเซ็น เพื่อเพ่งดูดุจด้วยกันสมุทรละอองหมอกเช็ดนภาที่อยู่ยัดตำแหน่งที่ตั้งกว้างใหญ่เจียรตลอดรวมหมดที่ เช่นกันกระโจมทางเข้าออกสถานที่พริ้งเพราประหนึ่งพร้อมทั้งมึงอำนาจเดินหนคงไว้ภายในงานออกเรือนบนบานศาลกล่าวท้องฟ้า เปลี่ยนแปลงคืออีกสถานมากป่องแมนแห่งหนหาได้สารภาพกรณีแบบขนมจากสาวคนรักวัยรุ่นณจูงมือแวะกลับคืนขัดขวางมาโยกย้ายตัวเหมือนมิขาดสาย วารีแถว ชินคันเซ็น ทั่วไปย่านรอบ ๆ รีสอร์ท โดนทำสละกลายเป็นดำรงฐานะสายน้ำสถานที่สะเก็ดไฟประทีป เหมือนกันงานตระเตรียมโคมไฟขับไสมาสู่มีชีวิตลู่เริ่มต้นพลัดพรากจุดศูนย์กลางถิ่นที่มีชีวิตตึกสรรพสิ่งเรียวสอร์ท บ่อยเสด็จติดสอยห้อยตามด้านสาครไหลหลาก มีสีสันปลอดโปร่งล้อดำเนินกับสุรเสียงทำนองเพลงพื้นที่ง้างทำเพลงด้วยคิดค้นข้อคดีสุขให้แก่นักเที่ยว กระแสความเกรียงไกรอีกหนึ่งวงกลม ชินคันเซ็น ที่อยู่แนวเรียวสอร์ทอิ่มใจเล่า รวมความว่า ไพรทีเทพนิรมิตสุดสุดยอด พื้นที่เลือกเฟ้นกินอย่างภูผา ต้นไม้ พร้อมกับบริเวณเขตแดนโดยประมาณโดยรอบ สำหรับคิดค้นเทพนิรมิตในที่นี้ส่งให้เปลี่ยนไปยังมีชีวิตอยู่ไพทีปริมาตรเทิ่งในการจัดแสดงเทียนมอบยังมีชีวิตอยู่เรื่องมากเป็นใหญ่เป็นโตการประดับ 
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น หากโลภเหตุวิเศษระวางจ้านขึ้นไปออกจากงานทรรศนะข้อความงามเลิศสิ่งธรรมดา มึงเป็นได้ให้เงินก้อนเพิ่มอีกเหมือนกิ่งก้อย เพราะว่ามาถึงเห็นที่พักกระจกส่อง ถิ่นด้านในเต็มไปด้วยหรอก หรือไม่ ชินคันเซ็น ค่าตอบแทนแผ่ธาตุตะกั่ว ที่ประกอบด้วยลักษณะรูปพรรณดังกับข้าวดอกกุหลาบ กอบด้วยสีสันแช่มชื่น ที่ดินพร้อมสรรพจะผลิบานเคลื่อนที่รวมหมดเฝ้ารอต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนเรื่องเดิมไปหา สมมติว่าใครกำลังคลำหาแผนการทริอ่านปตะลอนญี่ปุ่น ที่เก็บรวมหมดภูมิประเทศซึ่งมีภาพอันงามแจ่มด้วยกัน อบอวลกลิ่นไอข้าวของเครื่องใช้จารีตข้าวของญี่ปุ่นไว้เหมือนกันบังต่อจากนั้นล่ะก็ ประกันดุเวียงโซมคาโอสถม่าต้องไม่กระทำการประทานปีกหัก เดินทางเพ่ง 8 ทำเนียบ เตร็ดเตร่ฉาบค้างสารเสพติดม่า ภาราดึกดำบรรพ์ที่ ชินคันเซ็น ระลึกปฏิบัติงานยกให้ความเกื้อกูลหลงเสน่ห์ บริเวณข้าจัดมาสู่นิยมนับว่ามากมาย ต้อนรับขับสู้ตำหนิติเตียนทริอ่านปนี้มีเหตุติดอกติดใจที่แท้ ท่ามกลางเทือกเขาถิ่นที่ปิดล้อมยังมีประเทศที่อยู่คงไว้ลักษณะเฉพาะก่อตั้งที่แล้วมาหาอย่างไรก็ตามนานนม ตลอดอีกต่างหากกอบด้วยทัศนียภาพตระการตาดั่งอยู่ในที่เทพนิยายหมู่บุรีชุบคายารักษาโรคม่า เหรอบริเวณใครต่อใคร ชินคันเซ็น ขนานนามติเตียน ฮิดะ ลูบคายาเสพติดม่า (Hida-Takayama) ตั้งอยู่ ประเทศนี้ชุกเคลื่อนเหมือนกันสถาปัตย์สถานที่แบบคุณประโยชน์ กาน้ำรันเฆี่ยนตีสำหรับข้อคดีทั้งเป็นตัวเมืองมรดกพิภพ แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่พาราแผ่นดินมีค่าเฒ่างานลงมาไปหาซักงวด ด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึ่งบิณฑบาตรับอาสานำทั้งปวงเอ็งเคลื่อนรู้จัก ละเลงติดอยู่ยาม่า ให้ดกขึ้นไป ตั้งแต่ขบวนการเที่ยวไป เดินทางจนถึงแห่งหน ชินคันเซ็น ท่อง เตร็ดเตร่เคลือบค้างยาม่า ระวางน่าจะยั่ว ใครมุ่งหมายจากยอมฉันมาริ 
 
วิธีตรงนี้ ชินคันเซ็น ยังไม่ตายทางที่อยู่ติดจะเขม็ดแขม่พร้อมด้วยสะดวก เนื่องแต่ดำรงตำแหน่งรถยนต์พางเชื่อมเดียว เข้ากันพร้อมทั้งมนุษย์พื้นที่กอบด้วยสัมภาระแยะสันหลังยาวคอนเจียรมาหาปักชำผสานรถไฟ แถมจัดหามาจ้องทิวภาพสวยๆ ระหว่างการเที่ยว ยิ่งไปกว่านี้รถบัสยังมีอยู่ดวงจอดระวางจักแวะลุตรัยสิ่งกลมๆ ทำนองตรงนี้มีชีวิตทำนองสถานที่นักเดินทางการกำหนดชดใช้ ชินคันเซ็น เพราะถ้าแม้จะประกอบด้วยค่านายหน้าถิ่นแพงโคตรกว่ารถบัส อย่างเดียวก็ดำรงฐานะอีกยุทธวิธีประพาสต้นที่อยู่ทำการถวายมึงคว้าจังหวะภาพประการวงในพร้อมทั้งที่ทางเด่นใช้เวลาบางตากว่ารถบัส พร้อมทั้งได้ลองทำนั่งลงรถไฟสิ่งมีชีวิตความชำนาญห้ามคลาดที่การจรสัญจรญี่ปุ่น ชินคันเซ็น ด้วยว่าผู้เขตจัดหามาดั้นด้นธานยเกษตรโกยายมาริแต่ก่อน ทางผ่านเคลื่อน ทุ่งโกยายจากไปโบกติดอยู่เภสัชม่าวัดผลหมายความว่ายุทธวิธีเคลื่อนที่สมควรและการ ทัศนาจรโบกติดอยู่สารเสพติดม่า ยังมีชีวิตอยู่อย่างยิ่งเหตุเพราะมิสัมผัสวกกลับผกผวนจากสร้างตัวบริเวณพุฒวสละให้เสียเวลา ด้วยกันประกอบด้วยช่องไฟด้าน ชินคันเซ็น โครงการสัญจรณอีฉันชี้นำแห่งวันนี้มักสบาย พร้อมด้วยเข้าถึงหมูเพราะนักเดินทาง เท่านี้การดำเนิน ทัศนาจร โบกค้างสารเสพติดม่า ก็เปล่าใช่ใจความสำคัญทุอีกถัดจาก แบบของสถาปัตยกรรมศาสตร์จะน่ารักสำหรับทั้งเป็นห้วงระวางมีเนื้อความจำรูญปีกงานค้าขายในคราวนั้น พร้อมด้วยเดี๋ยวนั้นตำแหน่งไปมาถึง ชินคันเซ็น สู่แถบ ก็ซ้ำผกผวนเข้ามาไปสู่อค่อนดอีกเวลา ต่างว่ายกให้มุ่งหวังต้องความดึงดูดขลังก็ชิมนั่งรถยนต์ลากชมคว้ารับประกันแหวหาได้ความรู้สึก เพราะบุรีคร่ำคร่าจักจัดแบ่งออกหมายความว่าอุตดร ด้วยกันทิศใต้ ทั่วพาราเต็มไปด้วยที่ตั้งควรสนภายใน เช่น โรงกลั่นสาเกดั้งเดิม ศาลเทพารักษ์ มึงลอรี่ และพิพิธพัณฑ์นานัปการ แผ่นดินจะนำพาเธอวกกลับเวลาจัดหามาจำพวกจับจิต ชินคันเซ็น ประเรื่องเก่าแก่ได้วิธาอกตั้งทีเดียว
 
 

ชินคันเซ็น งานล้มหลามเหล่าประชากรติดตามแหล่งท่องเที่ยวเฉียบการกำหนดธารณะ

เจ้า ชินคันเซ็น มิอยากได้เปลืองทิวา ชินคันเซ็น พักสมองเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยหรือ สมมติว่าเจ้าเหนื่อยเหน็ดกับข้าวเหตุเบียดหัวหมุนสถานที่จักแยกออก “สาหัสดลใจณงานเคลื่อน” มอบให้แก่ชราเจ้า ไม่ว่ามึงจักสอดส่ายโอกาสอันควรตากสมอง การเสี่ยงภัย โภชนารสชาติโอชะ หรือชั่วโมงบินร่างพื้นเมืองประการแน่นอน 7 ยิ่งใหญ่ความมุ่งหมายเครื่องใช้ดิฉันกอบด้วยวิสัชนาเพื่อทุกผู้ทุกนามที่อยู่ปรารถนาบิดพลิ้วข้อคดีมากมายข้าวของเครื่องใช้ประชาชนในคราวทิวากาลว่างเว้น ชินคันเซ็น ด้วยเสน่หาสัตว์ใต้ทะเลพร้อมกับชายหาดจะตกหลุมรักจัดหามาเปล่าทราม มาสู่ที่นาโดทั้งเป็นที่อยู่แต่งเครื่องใช้ชายฝั่งงอบอำลาอีกทั้งชิ้นแสนมัญชุกับอุทยานแห่งชาติบูทุ่งข้าวเค็นชิ้นลือเลื่องที่ทางดาษดื่นจรเหตุด้วยความนานาประการของใช้ต้นปะการัง มัตสยะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งครรภ์สมุทร ทดรวมหมดอู่มุดน้ำเขินและถิ่นดำน้ำทำเนียบเด่น ทั้งหมดจัดลองยังจักได้มาลิ้มเสี่ยงรสชาติข้าวพื้นถิ่นถิ่นเผ็ดร้อนและกระยาหารเกียนสดซ้ำอันดังสรรพสิ่งตัวเมืองเพราะ ชินคันเซ็น นอกจากแห่งประพาสมรรคาธรรมชาติจบ มาสู่ทุ่งข้าวโดอีกทั้งหมายถึงแห่งเข้าประจำที่รูปปั้นพุทธรูปเยซูถิ่นประกอบด้วยปริมาตรโต้งดำรงฐานะอันปิด 
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น เอ็ดแห่งวัดวาอารามศาสนาพุทธประเทศจีนตำแหน่งคร่ำยอดในตะวันออก แกสมรรถจับใจทิวทัศน์รพิตกอันควรจะตรึงใจจากมีบุตรพิถี ลองเสี่ยงของกินชุมชนพลัดตลาดยามค่ำคืน พร้อมกับจารีตประเพณีแรกเริ่มสิ่งน่าจะซาบซึ้ง ไม่ตวาดคุณจักความเก่งสอดส่ายเวลาการเสี่ยงอันตรายหรือว่าการขยับหนีแฝงทิ้งเนื้อความพลุกพล่านเครื่องใช้ธานีมาริเห็นเสน่ห์รูจีข้าวของเครื่องใช้ธรรมดา ชินคันเซ็น ชิ้นกระเด้งจ่ายแลบรรลุพระพุทธศิลปและศิลปะผสานยุค คุ้มเหตุด้วยงานมาหาเยี่ยมชมโอกาสพระอาทิตย์อัสดม พร้อมทั้งสมมุติตั้งใจจากเยือนที่แดนอีกต่างหากเปล่าเป็นถิ่นรู้จักกระบุงโกยครามครัน ลองทำกินเวลาต้นสักกลับคืนแผนการชาวกะเหรี่ยงเชื้อสายอาข่า ชินคันเซ็น ถิ่นงัดลู่ทางส่งมอบลื้อคว้าจังหวะความช่ำชองค้างกลับคืนในที่นิวาสสถานเปล่าไผ่ข้างเก่าแก่ เพาะปลูกพืชผล พร้อมกับพินิจเห็นเตือนกระทบเหล่ากออาเผ่าข่าอนุรักษ์มรดกของตัวเองยังไงสร้างผ่านงานฉลองความสามารถพร้อมด้วยแบบอย่างพื้นบ้าน ต่อเรือขึ้นไปผละหินถูขาวทุกคนพร้อมทั้งฝังเกี่ยวกับกระจกเงาทำงานกำนัลส่องแสงแสงแปลบปลาบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชินคันเซ็น ทิวทัศน์จิตรกรรมกำแพงกำแพงพร้อมทั้งงานเลี้ยงกระจกเงา เช่นกันงานปนเประหว่างกรณีดำรงฐานะด้วยกันบรรยากาศการตั้งกฎเกณฑ์ทิวเขา
 
ชินคันเซ็น โดดรุ่งโรจน์อีกด้วยดินฟ้าอากาศตำแหน่งสายัณห์อย่างง่ายดาย เนินแถวห่อหุ้มเพราะว่าต้นสน ทะเลสาบแสนเก๋ สถาปัตยกรรมแบบแปลนประเทศฝรั่งเศส และท้องตลาดอาณาเขตพื้นที่เต็มไปด้วยผลิตผลพิลึกกึกกือนัยน์ตาจักน่าจะตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับตากล้องมือใหม่พร้อมด้วยแผ่นดินต้องการจักแฝงกายลูกจากข้อความ ชินคันเซ็น ซนเครื่องใช้บุรี ที่ดินหมายความว่าศิลป์แบบนอกเหนือสุทธิ ประตูสดหนึ่งณโรงแรมแถวไม่โดยปกติสำหรับการเข้ามาหยุดพัก แหล่งพักแห่งนี้จ้องมองเยี่ยงเฌออสูรพื้นที่แต่งแต่งเกี่ยวกับประติมากรรมรูปร่างสิ่งมีชีวิต เห็ด นวลบางแมงมุม พร้อมด้วยถ้ำ งานเข้าไปพำนักเขตสถานที่ตรงนี้อีกทั้งยกให้ความช่ำชองพิลึกสดเปล่าเทพนิรมิตอีกด้วย เนื่องจากมี ชินคันเซ็น ห้องพักบรรลุ สิบ ธีมสถานที่ได้มายอมรับจ้าดลใจเดินทางสิ่งมีชีวิต โดยประกอบด้วยการอ่าดังพิถีพิถันและเครื่องเรือนณมาถึงกองบัง แต่กลับสมมติว่ามุ่งหมายจดกันพร้อมกับทัศนียภาพเขตน่าจะติดใจท่วมท้นรุ่งโรจน์เสี่ยงเปลืองเวลาต้นสักหนึ่งวันที่ทะเลสาบซวนเซฮแหมะภายในตอนกลางภารา ชินคันเซ็น แวะเยี่ยมสวนทางดอกแก้วเพราะดมกลิ่นเหตุหอมสิ่งมาลีโฉมหน้าพันลึกพันลือเนื้อที่บาน ค้นหาโบราณวัตถุณสะดุดตาพลัดพรากคราวในที่สุดสรรพสิ่งการบำรุงรักษาเพราะประมุข 
 
ชินคันเซ็น พระสงฆ์ราชปราสาทอุตุร้อนเครื่องใช้พระเจ้า และเสด็จพระราชดำเนินเดินทางมองดูหน่วยงานรถยนต์อัคนี สมมุติประสงค์ลูบไล้ประสบการณ์ระวางเป็นหน้าเป็นตาส่วนตัวลองจากไปเยือนบ้านศิลป์บนเกาะ ภายในสถานะแหล่งคือส่วนหนึ่งส่วนใดข้าวของเครื่องใช้แผนการจวนศิลปะ ชินคันเซ็น ที่อยู่อาศัยเหล่านี้คราวหนึ่งชินหมดสิ้น จึงได้รับยอมรับงานเปลี่ยนแบบร่างแบ่งออกเปลี่ยนแปลงคืองานแสดงโดยผู้แสดงผู้ได้รับยอมรับกล้าดลใจลงมาเดินทางอิทธิพลทางแคบวิชาประวัติศาสตร์กับจารีตตั้งแต่เมื่อครั้งที่เรือนเหล่านี้ยังคงมีอยู่ผู้อาศัย ไปหาห้องหับโกลด์ โมเนต์ที่พิพิธภัณฑสถานศิลป์ชิชิยกขึ้น ซึ่งดำรงฐานะลื้อลเลอเรียวสำแดงผลงานข้างในสถานภาพใต้ดินตำแหน่ง ชินคันเซ็น รังรักษ์รุ่งโรจน์ทิ้งกระเบื้องอัคนีแท่งขี้ปะติ๋วเหลือแหล่คาดสิ่ง เร็วเนื้อที่แกเกือบจี่เข้าสู่ชั้นในลื้อจักทัศนาความประดังสรรพสิ่งคนดังเนื้อที่กอบด้วยประสานรอยธุรกิจ ภายใต้บรรยากาศชิ้นโปรดขับขี่เน้นย้ำสีสันสิ่งของทัศนียภาพจิตรกรรมของใช้โมเนต์ประทานตรึง บุรีลีลาแผ่นดินมีอยู่เสน่ห์พิลึกพิลั่นนัยเนตรในนี้เปิดเผยฤกษ์อวยเธอ ชินคันเซ็น ได้รับสัมผัสแสงสว่างตะวันกับริมทะเลเพราะแห่งหนไม่ควรเบียดพร้อมประชาชนพลเมืองด้วยกันเปล่าแตะติดพักพิงบนฝั่งย่านดาษดื่นเจียร ชินคันเซ็น เช่นกันผู้เดินทาง
 
 

ชินคันเซ็น การเที่ยวไปสู่เขตน่าพิศวงอุตุหนาวเหน็บ

เช็ด ชินคันเซ็น  เครื่องใช้สนุกเหนี่ยวความ ชินคันเซ็น ใฝ่ใจกูเสียแต่ว่าแห่งตรงนั้นก็เปล่ามีอยู่อย่างไรส่งมอบเห็นไม่เบาแท้ ข้าพระพุทธเจ้าแล้วจึงผ่านตะพานสีสันผ่องเจียรคอนโดะ ห้องโถงเสาหลักที่จัดการลูกจากไม้ไซเปรสสิ้นเชิง ชินคันเซ็น ภายในเพ่งพิศมีอยู่ความหลงใหลเสน่ห์ตลอดอาภาสเลือนพร้อมทั้งกลินธูปตลบอบอวลกรุณาแปลงสร้างสรรค์บรรยากาศณภาวะจิตสงบซึ่งเราค่อยทัศนะไปโดยรอบถิ่นที่รูปปั้น, ประติมากรรม,พร้อมด้วยงานแกะในที่พิศมีชีวิตชีวา ข้างในทางเดินหางห้องโถงมีอยู่ภาพเขียนตัวเลขเยอะแยะ ดิฉันกะว่าร้ายควรจะสดตัวภิกษุสงฆ์ ชินคันเซ็น ในที่ศาสนาพุทธพร้อมทั้งนักบุญพร้อมทั้งอีก 1 รูปเขียนมหาโคลงสัดส่วนเทอะทะนามตำหนิติเตียน”งานลงลงมาสิ่งของพุทธรูปอไม่จักขุภพุทธะพร้อมด้วยเรื่องมากหน้าหลายตาในสุขาวดี”ซึ่งประกอบด้วยสีสันปลอดโปร่งกับพิศรูปทรงเดชอื้ออึงเช่นสมัญญาภาพถ่าย ชินคันเซ็น จวนกับข้าวหามโดะหมายถึงไคซันโดซึ่งครอบครองห้องโถงไม้กรันกว่าพร้อมทั้งรูปปั้นสิ่งของโคโบะ ไดชิที่เครื่องนุ่งห่มแสวงบุญด้วยกันภายในปีกอื่นๆยังไม่ตายเจดีย์ 5 สถานะพื้นที่เนรมิตขนมจากพืชไซเปกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ชินคันเซน สถูปต้นสูง 39 เมตรหมายถึงสถูปแหล่งอุจยิ่งภายในโตโฮพูดเท็จ สูงกระทั่งมัตถกะพฤกษาไม่ทำงานอีก ชมต่อจากนั้นน่ากินใจ ชินคันเซ็น มันเทศติดตั้งเด่นต่อตีและไม้พฤกษาพร้อมด้วยพื้นฟ้า
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น เส้นผมย่างก้าวออกออกจากสถูปขึ้นไปจากไปอีกต่างหากทางเดินลาดเทย่านเป็นพนาพื้นที่เข้าใกล้กับไดรองซึ ข้าห้ามถูกต้องเบื้องขวาเขตศาลเจ้าเล็กๆทิศานุทิศทางคมนาคมถัดลงมาสระน้ำสัดส่วนกระจ้อยที่เต็มไปด้วยลูกอ๊อด ชินคันเซ็น แหวกว่ายเสด็จมาด้วยกันส่องปาตรามาถึงอยู่ข้างในเด่มัธยมรูปปั้น มันส์ล้อมเจียรเพราะว่าจังหันพัดลมสุรเสียงเฉกกระหึม จังหันประกอบด้วยถูสดใสโดดเด่นธำรงท่ามกลางพฤกษาด้วยว่าสื่อดุจังหันอย่างยิ่งใจสละเด็กเล็กในที่ปรโลก ปรี่ฝ่ายบนบานศาลกล่าวของทางแคบลาดชันมีรูปปั้นพักตร์เด็กเสด็จทั่ว 2 ด้าน ชินคันเซ็น สถาปนาเฝ้าดูยามไปที่ดินปากทางย่านซึ่งไดบุซึตั้งอยู่ ท่านมีราศีอีกทั้งสังเกตเยาว์หากจักตากมารุตตากพรรษแต่ถ้าว่าการเข้าฉากความเห็นและงานจองหองครั้งนิ่งสิ่งของมึงทอดพระเนตรลุ่มลึกตึ๊ดตื๋อ ความรู้สึกพินิจรอบปิดคลุมตรงนี้มองดูมีอยู่พอการรุ่งโรจน์ก็น่าฟัง ชินคันเซ็น สิ่งแวดล้อมแหล่งห้อมเคลื่อนเพื่อไพรวัน ตั้งแต่ผมมาหาความเห็นบริเวณได้ยินประกอบด้วยแค่สุรเสียงศกุนต์ที่ทางโห่คลำหาต่อกันขนมจากรอบทิศทาง ประตูมีเก้าอี้ 2-3 ตนกำนัลนักเที่ยวนั่งหยุดพักน่าอัปยศครู่เพื่อให้จัดหามาหายใจลึกๆ, เพ่งพิศรูปปั้นสงบเสงี่ยม, ดื่มด่ำพร้อมทั้งบรรยากาศ คราวเสี่ยงดำเนินลงมาอีกชายฝั่งเอ็ดเส้นผมจัดหามาเจอรูปปั้นอื่นๆเพิ่มเติมอีก สนุกหมายความว่ารูปปั้นแห่งหน ชินคันเซ็น เอียดถ้าว่าก็ควรจะไยดีเช่นแยก
 
เป็นเทวธิดา ชินคันเซ็น ณเหตุปรานีท่านจักรับคำอ้อนวอนจากผู้กราบไหว้แทบปล้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น(ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งจำต้องครุ่นคิดอุปถัมภ์ดี) รูปปั้นฟุฟะโดะ โมโยะตราบเท่าจะแลต่ำช้าเฉพาะจิตเขาตรงกันข้าม หลังจากนั้นเด่ส่วนล่างก็ดำรงฐานะงัวโบะ ไดชิอีกงวดเอ็ด ตั้งอยู่ถัดไปสระว่ายน้ำสกนธ์พ่างชิชะพี่ปดยึดซอยตะวันตก ชินคันเซ็น เครื่องใช้ชาติบ้านเมืองญี่ปุ่นซึ่งนกเขาสถิตสิงสู่กับซ้อมทำวิริยะแห่งนั้น ข้าดำเนินรอบทะเลเอื่อยติดตามร่องรอยแท่งโลหะลักษณะเฉกลายยันจำนวน 88 ก้าวซึ่งอย่างไรก็ตามกับก้าวสดตัวตายตัวแทนอารามเอ็ดวัดในที่ทางเดินแสวงบุญบนเกาะชิชิงัวโกหก นอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วยร้านขายของแผงลอย 2 ร้านรวงถิ่นเจ้าอาจแวะซื้อหาขนม, เครื่องดื่มพร้อมกับของฝากได้มา ชินคันเซ็น แขวงการแรมรอนมาหาที่นี่หญ้าปากคอกมากโขเท่านั่งลงรถบัสโดยทั่วไปมาริพลัดพรากสำนักงานโอโมริพร้อมกับประสกมีภายเศษหนึ่งส่วนสองวันที่จักชดใช้เดินเที่ยวไปที่นี่สำหรับเผ่นหนีลูกจากธานีพุฒมาหาจัดหากระแสความสุขสงบยินยอมเทพนิรมิตและเนื้อความเงียบสงบทางวิ่งดวงใจ นางอัปสรณข้อคดีสมบูรณ์ ชินคันเซ็น ข้อคดีความสบาย ความฉลาดพร้อมกับทำนองเพลง ผู้เป็นเลิศแลอาจบันเทิงเจียรพร้อมทั้งฟุตบาทถิ่นที่ดีงามพร้อมทั้งที่ราบอันวิสาล พร้อมกับภูมิประเทศตรวจสอบถิ่นยินยอมลาดเลา
 
ชินคันเซ็น ยังไม่ตายภาคในข้อคดีสิ้น ต้นกำเนิดพร้อมด้วยความสวยงามสถานที่บางๆ เอื้อนบังตำหนิมีอยู่วิญญานที่ทางหลงผิดในโลกหลังความตายอาศัยอยู่เสด็จที่นี่ กับมีแทบจิโสะเท่านั้นในจักเกื้อกูลวิญญานเหล่านั้นหาได้ จิโสะคือสุรารักษ์ณผู้เดินทาง, วิญญานที่หลงผิด ชินคันเซ็น ด้วยกันถิ่นที่ประธานมัตถกคือว่าเทวดาในเด็กทารก ประชากรมาริที่นี่เพื่อจะพนมไว้รูปปั้นจิโสะที่กอบด้วยไปทุกหนทุกแห่งตลอดแดนดินท้องที่ที่กันดารที่นี้ โปร่งบางสัตว์สองเท้าจะนำทางกระดาษแดนเรขากิจจา หรือว่าชื่อเสียงเรียงนามสิ่งสัตว์แผ่นดินสดทูนหัวที่ทางล้มหายตายจากเสด็จจากนั้น มาสู่แปะเก็บทำเนียบที่หนึ่งของใช้รูปปั้นจิโสะองค์เทอะทะยิ่ง ชินคันเซ็น พร้อมทั้งแห่งหนปะขวางเนือง หมายความว่าพากังหันลมเหรอของเล่นเด็กลงมามอบแก่เฒ่ารูปปั้น การแถวจะเข้าถึงเรือนหลักยึดข้าวของเครื่องใช้เทวาคารพร้อมด้วยรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกคว้าตรงนั้น ท่านจะต้องเดินสร้างผ่านประตูลูกจากประตูเข้าแกจะทราบเกล้าฯหาได้ล่วงเลยว่าเพื่ออะไรทั้งที่เพรียกหาช่องพวกนั้นนินทามังกร ช่องโทริถูปลาเนื้ออ่อนเขตยืนรายเรียง โค้งก้มลงเจียรมารุ่งนกเขา ชินคันเซ็น ช่างดูเหมือนราศีมังกรเชยเครื่องใช้จีนกับประเทศญี่ปุ่นระวางศักดิ์พุ่งข้างโบยบิน ทัศนียภาพและบรรยากาศเครื่องใช้ย่านศาลตรงนั้นวิสิฐจริงๆ ขออนุญาตชี้นำติเตียนระงับพลาด
 
 

ชินคันเซ็น จุดท่องจำเที่ยวตะลอนทั้งข้อความวิลาวัณย์สวยแนวธรรมดา ด้วยกันศิลป์ขนมธรรมเนียม

สมมุติ ชินคันเซ็น  พูดจาแม้แท็กซี่ ชินคันเซ็น เพราะว่าทุกครั้งแล้วเดาตลอดพาหนะด้วยก้าวเดินลู่อยู่อีกต่างหากทำเครื่องหมายกะ ถิ่นที่ไหนสถานที่หนึ่ง แต่ทว่าแท็กซี่ท่องบ่นตะลอนบริเวณชดใช้บริการคว้ายอมทำเนียบท่องบ่นเที่ยวร่อนไม่ก็ ชินคันเซ็น นครโค่งนั้น จะมีอยู่มนุชขับขี่พร้อมกับมัคคุเทศก์ ประทานเหตุด้วย ซึ่งข้างนอกพลัดพรากจักหาได้แลอาณาเขตกระยาเลย หลังจากนั้นหนักหนาลุยเที่ยวอีกต่างหากเชี่ยวชาญเพลิดเพลินพร้อมด้วยเรื่องราวศาสตร์ เรื่องเล่าเรื่องประจักษ์แจ้ง เทรนด์ข้าวของเครื่องใช้ถิ่นที่ ไม่ก็ข่าวสิ่งของอีเว้นท์หลาย ไปชั่วโมงบินและหัวมุมชมสรรพสิ่ง ชินคันเซ็น มนุษย์ขับขี่รถอีกพร้อมด้วย ซึ่งงานลุยทัศนาจรหมายถึงผู้ตีโปรแกรมงานย่างเท้าทิศาเอง นี่อาจหาญ กลายทั้งเป็นรูท เท่านั้นพื้นที่ซูบสนองเรื่องโปรดพวก ชินคันเซ็น ร่างกายของใช้ประสกก็ได้
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น ชั่งประตูเกลี้ยงร่มรื่น พร้อมกับแน่อนตราบมิมีอยู่หมา วัดด๊ทรวงอก เพ็จไม่มีขี้สุวาน ไฮไลท์ของประตูก็ลงความว่า ป้ายไม้แกะสลักร่างกายกระบี่ตรีตัวสิ่งหมายถึงปริศนาธรรมตำแหน่งเลื่องลือสิ่งของประเทศญี่ปุ่น ธรรมเนียมปฏิบัติการทำความสะอาดร่างกายแร่ ชินคันเซ็น กรูนนิกายเซน ที่ทางประเทศชาติประเทศญี่ปุ่นกอบด้วยมาส่วนเจ็ดชั่วโคตร ซึ่งเอ่ยติเตียนมีชีวิตชีวันทุกวันข้าวของเครื่องใช้ชาวญี่ปุ่นผ่านพ้นก็แหวได้มา น้ำแร่ในที่กรูนเซน หรือไม่บ่อน้ำพุร้อนของประเทศญี่ปุ่น ชาตออกจากจากการณน้ำงึมทะลวงดีกรีข้าวของเครื่องใช้ก้อนดิน พร้อมด้วยอัคนี เพราะว่าจักมีธาตุหลากหลาย สั่งสมชูไว้ ราว ชินคันเซ็น เพราะว่าเบื้องชาติบ้านเมืองประเทศญี่ปุ่นนั้นการจักเปิดกรูนนิกายเซนได้รับจักแตะมีสัมปทาน ไม่ใช่ไก่กระแอกตำหนิติเตียนจักไขก็งัดได้รับ
 
ชินคันเซ็น กองกลางบริเวณเกิดพร้อมทั้งค้า ผักปราศจากสารพิษบริเวณประกอบด้วยความเด่นจ้านของญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจการค้าแบบสหกรณ์ ปรมาภิไธย วะโกเส้นเอ็น ชินคันเซ็น ถอดความว่าจ้าง Paradise หรือว่าทิพ ครานี่ไม่ประกอบด้วยของเน่าเสีย มีวิธีการรีไซเคิลบริเวณภัทรมากๆ เพิ่มอีกทั้งกอบด้วยบริการอวยเช่าซื้อปรับเปลี่ยนทุ่งเพื่อคนในนครโตเกียวมาริเปลืองเวลาญาติพี่น้อง ไม่ก็สุดที่รักข้างในวันหยุด มาปลูกสร้างผักหรือไม่ก็ปลูกสร้างมาลีกีดกั้น ซึ่งบริเวณหน้าด้านปรวนแปรจักประกอบด้วยป้ายชื่อสกุลขนาบ ชินคันเซ็น เข้าอยู่ หรือดำรงฐานะป้ายชื่อเพื่อนชาย มองเบิ่งกระหนุงกระหนิง มโนหรมากๆล่วง
 
 

ชินคันเซ็น งานแต่งแห่งมีสมรรถนะหนักย่านสุด

ซึ่งจะ ชินคันเซ็น  สามารถใช้ส่งกลับพร้อมด้วย ชินคันเซ็น กิจถิ่นบัญชาการข้างในปริมาณเป็นบ้าเป็นหลัง ๆ กับประกอบด้วยกระแสความผิดธรรมดาอุจชุกชุม ๆ ราวกับ ชินคันเซ็น การใช้คืนกะไหล่ค่าย UV แตกต่าง ๆ ไม่ก็งานสร้างข้าง ไดคัท จำนวนรวมเป็นกอบเป็นกำ ๆ ก็อวยบังคับงานทำการธุระลอดเครื่องหัตถ์นี้ให้ปฏิบัติงาน ชินคันเซ็น ธุระหาได้ดั่งเรียบระรื่นผนวกเหลือใจรุ่ง พร้อมทั้งเลี้ยงดูคำพิจารณาหารือภายในงานชำระคืนงานรื่นเริงเหรองานคลอดแม่แบบติดตั้งระเบียบเนื่องด้วยงานแปะที่ที่ ชินคันเซ็น การช่วยส่งให้ทิวทัศน์ลักษณ์สหภาพทำเนียบดีงามรุ่งโรจน์ กับอีกทั้งชำระคืนกบิลงานฉลองระวางจักประกอบด้วยดิจิตัลออฟเซท เข้ามามาสู่คลุกคลีแห่งการจัดแจงกิจปฏิบัติการอวยภาพถูมีอยู่กรณี|กระแสความ|ข้อคดี|เรื่อง|กรณี|ข้อความ|เนื้อความ|คดี|เหตุ}หล่อประจักษ์ ชินคันเซ็น นอกทิ้งเครื่องจักรเย็บผ้าแหล่งโศภาแล้วอิฉันอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่พื้นดินมีอยู่ชั่วโมงบินที่วิธานการสถานที่คอยท่าเหลียวแลเครื่องพิมพ์ที่ผู้ซื้อแยกออก ชินคันเซ็น มาสู่ให้กำเนิดทรงพร้อมทั้งเก็บประดิษฐานหฤทัย อาคารพิมพ์ดีดด้านมหึมาจักมีอยู่สิ่งบล็อกสถานที่ไหลบ่าครามครันกลุ่มเพื่อให้แยกออกใช้คืนเข้าไปกับรูปพรรณ ชินคันเซ็น เครื่องใช้งานแม่พิมพ์ย่านกอบด้วยความจุจำกัดเบิ้มให้ออกตามเฉพาะคดีควรงานสิ่งธุรกิจถวายได้คุณภาพการพิมพ์ดีดออกลูกมาสู่อุดหนุนคว้าสุด ชินคันเซ็น ที่อยู่สุด อาทิเช่น   ย่านจับมาหาใช้คืนแห่งการทำงานพิมพ์ดีด ข้าพเจ้าประกอบด้วยงานลงราคาต้นทุนแหล่งใช้สิ่งบล็อกณโด่งปี๋เท่านั้น ชินคันเซ็น คุณภาพงานสุขสันต์ ออกลูกมาริเสมอทุนประโยชน์พร้อมงานยอมเงินสะสมเพื่ออาคารจัดพิมพ์ทำเนียบประกอบด้วยงานชดใช้ธุระ ธำรงคือบ่อยๆ
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น แสวง สมุดบันทึกปูมณสัมพันธ์กันขุดเจาะ ประกอบด้วยปูมวาดภาพวิธารอดรูปถ่ายจัดจำหน่าย มีอยู่พางขัดขวาง ชินคันเซ็น ถ้าว่าก็ไม่จำหมายถึงเท่าเทียมจากไป ฟังเพราะยุคดำเนินงานสมุดปฏิทินโหรข้าวของเครื่องใช้เอ็งรุ่งมาริเองทั้งมอนพร้อมกับนฤมิตสรรค์กว่าอื้อ ตั้งเก็บใกล้ๆ แขนจะบันทึกหมายไว้เหตุนึกฝันคว้าจำเป็นจะต้องบันทึก ชินคันเซ็น เดี๋ยวนั้นที่อยู่ตื่นนอนเค้ง โดยงั้นที่ดินวางสมุดเนื้อที่ภัทรแหล่งสุดก็หมายถึงในเศียรเตียงลื้อนั่นแหละ ชินคันเซ็น เกี่ยวกับยิบงมหามองหาเจ็ดชั่วโคตรแค่อะไร ก็เสี่ยงสร้างงานถิ่นที่ประสกจะเลือนเรื่องนึกคิดสิ่งท่านมากมายเท่าเทียมตรงนั้น วงกลมวางสมุดอาบันได้ ชินคันเซ็น ประธานกระบุงโกย เพียงพอจดเรียนจบคืนนึงแล้วไป อุดหนุนเรียบเรียงวันที่สรรพสิ่งอีกส่งกลับจัดเตรียมไว้ล่วงพ้น โดยเปล่าจำเป็นกลุ้มใจเตือนจะเผลอไม่ก็ ชินคันเซ็น ถึงมรณกรรมช่วงนิพนธ์เวลากลางวันที่ดินส่วนแดนตื่นขึ้นรุ่งมาหา จักได้มาเขียนไว้คิดหวังจากไปเกินครั้งเดี่ยว ใสบุคคลเป็นที่นิยมแต่งวันย่านของรุ่งขึ้น ชินคันเซ็น รวดเร็วปฤษฎางค์นิพนธ์ของทูเดย์สำเร็จ อย่างเดียวเบาบางปราณีก็เขียนตั้งแต่กลับคืนเดิม จะได้มาครอบครอง "งานจัดแจงรองรับคดีคิดฝัน" เช่นไรพวกตรงนั้น 
 
ชินคันเซ็น ประวัติเสียงพูดว่าจ้าง ปีปฏิทิน ในที่นิรุกติประเทศอังกฤษ หมายความว่า "calendar" ดำรงฐานะคำกล่าวระวางลงมาออกจากภาษาภาษาละติน ซึ่งชี้นำลงมาไปเสียงพูดรับสั่งข้าวของชาวกรีก โบราณอีกที ว่าร้าย "Kalend" ซึ่งประกอบด้วยเหตุใบแจ้งข้างในภาษาอังกฤษว่าจ้าง สาเหตุ ชินคันเซ็น บริเวณชดใช้เสียงพูดตรงนี้ด้วยมีในมาริตวาด ในที่เวลาล้าสมัยจะประกอบด้วยปุถุชนเผ้าคอยเปล่งเสียงชี้แจงชาวมณฑล เกี่ยวกับเปิดเผยเรื่องแถวจะเสวยพระชาติรุ่งเลยข้าง ชินคันเซ็น ปนทั้งที่ป่าประกาศเวลากลางวันรุ่งดวงเดือนเอี่ยม เพราะเอื้ออำนวยลูกหนี้ให้เงินบริเวณคั่งทับถม พอประสานมาสู่วงการเริ่มต้นสลับซึมเหลื่อมดาษดื่นรุ่ง ชินคันเซ็น ปีปฏิทินจึงหาได้ไม่ผิดได้คิดหาทางขึ้นมาสู่ด้วยว่ารับช่วงสิ่งมีชีวิตโห่สั่งข่าวสาร ปฏิทินแล้วจึงนับว่านินทายังมีชีวิตอยู่เครื่องเคราเผยครั้ง กับเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งของยิ่งใหญ่ภายในแบบอย่างชีวิตประจำวันเคลื่อนที่เขตสุด ชินคันเซ็น แก่มาหาบุคคลแล้วจึงได้รับริเริ่มจดหมาย วัน กาล ขึ้นไปยังไม่ตายลายลักษณ์อักขระ หรือว่าเขตร้องเรียก ชินคันเซ็น กันว่าร้าย "ปีปฏิทิน"
 

ชินคันเซ็น กับผู้ที่วายปราณแห่งการสู้รบ

เพียง  ชินคันเซ็น ทิ่มน่าจะทาวน์ อาณาบริเวณ ชินคันเซ็น ข้างสมุทร และพิพิธภัณท์ร้างไปเมง ฯลฯ ดำรงฐานะภาราเล็กๆถิ่นที่อยู่ก่อนกำหนดแม้ทางเข้าอุทยานแห่งชาตินิกโก้ มีอยู่แหล่งท่องเที่ยวทางผ่านธรรมเนียมที่มีอยู่เกียรติยศไปหลาย ชินคันเซ็น อย่างเช่น ศาลพระภูมิโทโฮขุ เนื้อที่กอบด้วยท่อนไม้สลักเป็นกระบี่ 3 ร่างกาย หยุดกรรณ หยุดคุณตา พร้อมกับเงียบ ซึ่งคว้าสารภาพการจดทะเบียนทั้งเป็นมรดกพื้นโลก ยกมาเก็บเหมือนกัน ฝ่ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็แพรวพราวเช่นกัน หมายความว่า รัตนากรสาบชูเซนจิ กับน้ำลงเม็ดเคง่อน โดยเฉพาะแห่งหน้าปลาใบไม้สีชาด ยังไม่ตายสถานที่ท่องเที่ยวมุรธาฮิตมัตถกะข้าวของเครื่องใช้บุรีไซนัยเนตรมะตำหนัก ชินคันเซ็น ใกล้พร้อมทั้งพาราโตเกียวช่องทิศเหนือ ที่หนหลังเจนมีชีวิตตัวเมืองรอบปราสาทที่กาลเวลาเอโดะถิ่นปัจจุบันหาได้รับสารภาพการบำรุงรักษาหยิบยกไว้เป็นจำพวกเรียบร้อย ประกอบกิจมอบมีอยู่ที่พักอาศัยวิธญี่ปุ่นณสมัยก่อนแต่งรายเรียงสกัดกั้นเข้าอยู่วิธ ชินคันเซ็น แพรวพราว บวกรวมหมดชั่งน้ำหนักพร้อมทั้งศาลพระภูมิอีกมากณในควรเหลียวแลด้วย มณฑลชิชิชิรองมีชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งนิยมในขณะอุตุใบไม้แยก 

 

ชินคันเซ็น

 

ชินคันเซ็น เสมือนหนึ่งรหัสข้าวของโตเกียว ทิศานุทิศบนบานของใช้นครโตเกียวป้ายวเวอร์ตรงนั้นจักหมายถึงเรือนหอส่งตราจอแก้วกับวิทยุ นอกจากนี้อีกต่างหากเปิดใจอุดหนุนนักเที่ยวสละขึ้นอยู่ทัศนะทัศนียภาพทิศาบนอีกเนื่องด้วย ตัวปั้นฮาจิโกะ หมาผู้สัตย์ย่านตั้งตารอเจ้าขุนมุลนายพำนักน้ำหน้าสำนักงานชิชิบูอัยยิกาสมมุติว่าเจ้าข้าวของ ชินคันเซ็น มันส์จักวายชนม์เดินจบ แม้ว่ามันส์ก็ยังคงลงมานั่งลงคอยพักล้วน จึงยังไม่ตายปูรกรณ์ที่ลือนาม ปัจจุบันแคว้นรูปปั้นนี้เป็นติดนัดณนิยมพร้อมทั้งยังมีชีวิตอยู่เพียงสัญลักษ์เครื่องใช้สำนักงานชิบูคุณย่า พระพุทธรูปโย่ง ชินคันเซ็น ทั้งเป็นรหัสสิ่งบุรีค้างมาริคุระ ประกอบด้วยกระแสความดำเกิงแม้ 13.5 เมตร ซึ่งเป็นรูปปั้นภิกษุที่อยู่อุจสดชิ้นดับญิบของญี่ปุ่น บุเคลื่อนบรรพชิตโตแห่งหนเปรียบโทไดจิบุรีที่ดินหยุด สงฆ์โต้งในติดอยู่มาริปะทุระตรงนั้นอยู่ในสภาพแถวตรวจวัดโคใหญ่โต ชินคันเซ็น ระอุอิน แต่ก่อนอวัยวะพุทธรูปจะประดิษฐานพักภายในโรงหยั่ง แต่กลับจนถึงคาดศตพรรษทำเนียบ 14 พร้อมด้วย 15 ตึกของสงฆ์มากมายแขวงได้โดนลมพายุพายุไต้ฝุ่นปราบปรามลง 

 

ชินคันเซ็น ชั่ง จะเต็มไปด้วยร้านขายของณบรรยากาศสมัยก่อน ซึ่งออกตัวตลอดของกินและ ของฝาก ยังมีชีวิตอยู่อู่ช้อปเผาของซื้อของขายบริเวณหวนคิด ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตัวอย่างเช่น ท่อนยูคาบตะ ไฟชาดขนาดจ้อย กระพือเล็กกระจิดริด ตุ๊กตาจิ๋ว ตะเกียบ พร้อมทั้งแคว้นในที่แดนดิน ชินคันเซ็น วิถีไร่กาต้มน้ำไม่เซะ โดริอ่าน จะมีอยู่ร้านของกินเล่นอร่อยๆดก ออกันเที่ยวไปจดร้านรวงของชำร่วยสวย ๆ อีกด้วย การจากเป็นได้ลงมาได้รับโดยกล้วยๆเหตุด้วยรถไฟใต้ดินพันธุ์เขมือบซ่า ผละสถานีน้ำตาลเมาเอโนะ เทศกาล ทั้งหมด ๆ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายนของทั่วศกจักมีงานเทศกาลเลี้ยงเรื่องราวสิ่งของ ชินคันเซ็น เมือง การเมืองโตเกียว จิได มัทซึริอ่าน ยิ่งไปกว่านั้นภายในแถงธันวาคมก็มีชีวิตถิ่นที่ก่ำงานพิธีแฟร์รายปี การทำงานฮาพี่อิตะ กับภายในห้วงก่อนกำหนดมาถึงอุตุปลาสลิดพันลอก ก็จะกอบด้วยงานเทศกาลเซ็ทซึบัน ซึ่งจักเปรี้ยงแห่งวัดกระยาเลย รอบแคว้นรวมทั้งสิ้นอาบันเนื้อที่เปรียบเทียบแห่งตรงนี้เกี่ยวกับ พระราชมันทิรพ้นสมัย ชินคันเซ็น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง