เคล็ดลับการออกแบบ ปฏิทินน่ารัก เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ

รวมเทคนิคการออกแบบ ปฏิทินน่ารัก เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เห็นอย่างเกลื่อนกลาด และหากว่าองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นนั้นมีลักษณะซ้ำกันหรือใกล้เคียงกัน ก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้เกิดจังหวะลีลา และมีความใกล้ชิดกับผู้รับมากเช่นกัน ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณ์ตรงข้ามกับแบบแรก จังหวะและลีลาลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึก ที่ตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวและมีพลัง แม้จะถูกมองว่าล้าสมัยแต่ก็ยังคงมีผู้นำมาใช้งานกันจำนวนมาก มาด้วยการใช้เพิ่มหรือลดความเข้มหรือน้ำหนักขององค์ประกอบนั้นให้เข้มหรืออ่อนกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อยู่รวมกันในหน้ากระดาษ เพราะมีต้นทุนที่ต่ำและเข้าถึงผู้รับได้ง่ายนั่นเอง ความแตกต่างโดยความเข้ม เป็นวิธีการที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้น แต่จะออกแบบอย่างไรให้โดนใจผู้รับ เราจึงมีวิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นพื้นฐานให้มือใหม่ได้ลองออกแบบกัน

กลยุทธ์ในการออกแบบ ปฏิทินน่ารัก สื่อที่สามารถจับต้องได้และมีความใกล้ชิดกับคนไทยมาอย่างยาวนาน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยการเน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมาด้วยการเพิ่มขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่น ๆ โดยรอบ การจัดวางองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นโดยกำหนดตำแหน่งให้เกิดมีมีช่องว่าเป็นช่วง ๆ ตอน ๆ อย่างมีการวางแผนล่วงหน้า ความแตกต่างโดยขนาด เป็นวิธีการที่ง่ายที่สด โดยการเน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เด่นขึ้นมาด้วยการเพิ่มขึ้นมาด้วยการเพิ่มขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่น ๆ โดยรอบ จะทำให้เกิดลีลาขึ้น ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์กลาย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วามแตกต่างโดยรูปร่าง เป็นวิธีที่เน้นองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมาด้วยการใช้รูปร่างที่แตกต่างกันออกไปจากองค์ประกอบอื่น โดยธรรมชาติแล้วผู้ดูจะเลือกดูองค์ประกอบใหญ่ก่อน จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้านนำมาประกอบเข้าด้วยกัน การมีเอกภาพ เป็นการนำองค์ประกอบต่าง ๆ

การออกแบบ ปฏิทินน่ารัก มีเคล็ดลับดังนี้

1. ปฏิทินน่ารัก การออกแบบต้องมีเอกภาพ ภาพประกอบข้อความโฆษณาการพาดหัว ดังนั้นแน่นอนถ้าออกแบบดีก็จะทำให้คนที่เห็นและตัวเราเองรู้สึกประทับใจกับงานที่เราได้สร้างสรรค์และได้ลงมือทำ แถมยังจะทำให้เรานั้นรู้สึกดีเมื่อได้รับคำชมกลับมาด้วย เครื่องหมายการค้า นำมาประกอบจัดวาง Layout ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ลงตัวมากที่สุด เพื่อที่จะได้งานออกแบบที่มีคุณค่าและมีความสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเอง ความกลมกลืน ความกลืมในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้น เอาเป็นว่าการออกแบบที่ดีนั้นก็อย่าลืมนำเอาเทคนิคต่างๆ เข้าไปปรับใช้กัน เป็นการกำหนดขอบเขตการทำงาน ให้สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ถ้างานของเราออกมาดีแน่นอนก็จะทำให้ลูกค้าที่ได้เคยทำงานรวมกับเรานั้นก็จะรู้สึกดีและจะกลับมาหาเราอีกครั้งแน่นอน ไม่มีความขัดแย้งในชิ้นงาน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งโดดเด่นกว่ากัน

2. ปฏิทินน่ารัก การออกแบบต้องมีความกลมกลืน เอาเป็นว่าทุกวันนี้คู่แข่งในการออกแบบก็มีอยู่มากเช่นกัน ถ้าหากเราทำไม่ดี แน่นอนโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกกลับมาใช้บริการของเรานั้นก็จะน้อยลงอย่างแน่นอน ความต่อเนื่อง อะไรที่เราทำแล้วมีความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนั้นการออกแบบที่ดีก็ควรที่จะมีทักษะที่ดีในการออกแบบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ให้งานของเราที่ออกมานั้นสามารถเป็นที่ยอมรับและทำให้ทุกคนประทับใจกันได้นั่นเอง การออกแบบมันก็จะมีข้อควระวังอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการวางรูป การเลือกใช้คำต่างๆ ก็ควรที่จะให้ความระมัดระวังด้วย นับว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดี การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน ในบางโปรแกรมนั้นการสะกดคำต่างๆ ก็จะต้องให้ความสำคัญให้ดีที่สุด เพราะถ้าหากมีความผิดพลาดมานั้นในบางครั้งก็จะทำให้งานออกแบบที่เราทำออกมาเสียหายได้นั่นเอง

3. ปฏิทินน่ารัก การออกแบบต้องมีความต่อเนื่อง ในที่นี้กล่าวถึงความต่อเนื่องในส่วนของการนำสายตา ดังนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้าเสียก่อน เชื่อมโยงจุดสังเกตของคนไปยังสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่างานที่เราทำออกมานั้นก็จะดีเป็นอย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ในการที่จะต้องปริ้นงานส่งลูกค้านั้น โค้ดสีและสีที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์นั้นจะต้องมีสีแบบเดียวกับไฟล์ที่เราออกแบบ การใช้ภาพใหญ่ไปหาภาพเล็ก ไม่เช่นนั้นสีเพี้ยนก็จะทำให้ลูกค้าไม่พอใจกับงานของเราก็ได้เช่นกัน การใช้เส้นนำสายตา เพื่อให้เห็นจุดสำคัญของชิ้นงาน ถ้าหากใครที่กำลังจะมองหาเคล็ดลับในการออกแบบที่ดีที่สุดอยู่นั้น หรือกำลังหาไอเดียในการออกแบบให้สามารถทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาอย่างสวยงามนั้นเทคนิคดังกล่าวข้างต้น

4. ปฏิทินน่ารัก การออกแบบต้องมีความแตกต่าง การเน้นเป็นการนำเสนอจุดที่เด่นที่สุด ทำให้เราสังเกตให้เห็นได้ง่ายมากขึ้น ที่เราได้นำเสนอมานั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวไช่วยไม่มากก็น้อยที่จะสามารถทำให้งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของเราออกมาให้ดีให้มากที่สุดนั่นเอง เน้นในส่วนของรูปภาพ หรือจะเน้นในส่วนตัวตัวหนังสือ เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีไอเดียในการออกแบบที่ดีนั้น เป็นการเสริมให้เด่นกว่าส่วนอื่น เห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาและง่ายต่อการจดจำ ช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ความแตกต่าง กรณีของความกลมกลืน เพื่อจะไม่ให้หลุดประเด็นแต่เราลองมาพูดในส่วนของการทำให้แตกต่างกันดูบ้างว่า เอาเป็นว่าการออกแบบงานนั้นก็ถือเป็นการออกแบบที่จะมีรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจนและจะต้องมีการจัดวางให้ดี แตกต่างอย่างไรถึงจะน่าสนใจไม่หลุดประเด็น

5. ปฏิทินน่ารัก การออกแบบต้องความสมดุล ถ้าเราทำได้ตามแบบที่เราต้องการได้นั้น แตกต่างในด้านของสีสัน รูปร่าง ทิศทาง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกคนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์กันได้ ซึ่งในกรณีนี้หากจะแตกต่างต้องทำให้น่าจดจำด้วย แต่การที่มีเคล็ดลับและเทคนิคในการออกแบบที่ดีนั้นก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าของงานออกแบบของเราได้อย่างดีมากเลย จึงจะเป็นผลงานที่น่าสนใจ และผู้รับอยากที่นำมาอ่าน ดังนั้นใครก็สามารถที่จะออกแบบได้ทั้งหมดแต่จะออกมาดีและเป็นที่ต้องการได้หรือไม่นั้นก็จะต้องดูกันอีกทีว่าองค์ประกอบที่ได้ทำออกมานั้นมันลงตัวและเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหน ความสมดุลอีกประการที่สำคัญ คือความสมดุลในงานที่ได้ออกแบบ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็ควรที่จะให้มีความโดดเด่นอย่างลงตัวให้เป็นอย่างมากด้วย เราต้องคำนึงถึงพื้นที่ว่าง ควรจัด Layout หน้ากระดาษให้มีน้ำหนักที่เท่ากัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออกแบบและจัดทำ ปฏิทินน่ารัก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรก็ตาม เมื่อต้องการใช้ประกอบการอธิบายความรู้ แต่ที่เรามีอยู่ในหัวก็ควรที่จะปลดปล่อยออกมาให้อย่างเต็มที่ เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปภาพ การเลือกตัวอักษร เมื่อต้องการคำอธิบายความคิดรวบยอด การจัดวางต่างๆ ก็ควรที่จะออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งแน่นอนถ้าหากชิ้นงานของเรามีความโดดเด่นก็จำทำให้ลูกค้าปลื้มเป็นอย่างมาอีกด้วย ทั้งในด้านของสี ภาพ ตัวหนังสือ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *